Πολιτική

Π

ολιτική της FoodSafe αποτελεί η αποκλειστική ενασχόληση με τον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Με την απόφαση της αυτή, ρίχνοντας όλο το βάρος στην εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων, αποκτά την δυνατότητα και το πλεονέκτημα για:

 

 

 • Ουσιαστική εγκατάσταση των συστημάτων και ολοκλήρωση των διαδικασιών μόνο όταν και εφόσον, οι σύμβουλοι της FoodSafe σιγουρευτούν ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, και όλοι οι εμπλεκόμενοι με αυτό έχουν κατανοήσει πλήρως τις διεργασίες που το διέπουν.
 • Διαρκής εκπαίδευση της διοίκησης και του προσωπικού, για την πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου.
 • Υποστήριξη των συστημάτων και μετά το πέρας της εγκατάστασης, με επίβλεψη της διαδικασίας ανασκόπησης της διοίκησης, με διενέργεια εξωτερικών επιθεωρήσεων και με καθορισμό διορθωτικών ενεργειών αν διαπιστωθούν αποκλίσεις.*
 • Εκπόνηση των μελετών πάνω στην κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της κάθε μίας.
 • Οργάνωση της διαδικασίας πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα.
 •  

  * Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται στα εγγεγραμμένα μέλη του

  FoodSafe - NetMembers

  Submit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to FacebookSubmit to LinkedIn Shere with friends

  Member Login

  ×